Trò chơi Gia- kêu, do trưởng Thông quản trò – Thiếu Nhi Thánh Thể Họ đạo Trà CúChúa nhật ngày 25-5-2014

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the