trò chơi dựng cột cờMột cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the