Trò chơi đi Cầu KiềuTrò chơi đi Cầu Kiều trong lễ hội truyền thống thôn Phù Xá Đoài Phú MInh – Sóc Sơn -Hà Nội

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the