Trò chơi dân gian có 1 không 2 không xem thì rất tiếc.Đây là một trò chơi phổ biến nhất của các dân tộc, từ bac, trung, nam. Nhưng một số dân tộc đã đánh mất trò chơi nay.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the