Trình diễn nhạc cụ đàn đá của người tây nguyên!Đây là bộ đàn đá cổ, được các nghệ nhân người Jrai sử dụng phục vụ lễ hội và khách du lịch.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu