Triều cường có thể đạt đỉnh gần 2 m ở Cần Thơ. TSCSDự báo đỉnh triều lên cao và đạt đỉnh vào ngày 16 và 17 . 10, trạm Cần Thơ trên sông Hậu có khả năng lên mức từ 1,9 đến 1,95 mét.Theo Ban Chỉ huy…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Giáo Dục: https://akbarmontada.com/category/giao-duc