TRÍCH ĐOẠN DIỄN KỊCH MỘT MÌNHTrích đoạn Diễn Kịch Một Mình
Tác giả : Lê Duy Hạnh
Dàn dựng : Đạo Diễn Phạm Quang Minh
Biểu diễn : Bảo Đăng

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich