Trích đoạn Ánh Sáng phù du. Băng Tâm xuất thần diễn trên SK với TT ở Trà Vinh.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich