Trang địa phương ngày 04/10/2019Có những nội dung chính:
– Hưng Nguyên- Các xã nỗ lực về đích NTM mới năm 2019
– Nghĩa Đàn: Hiệu quả mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
– Trường Phổ thông Dân tộc nội trú, Trung học cơ sở Tương Dương: Mái nhà chung cho học sinh vùng cao

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu