Trận Bình Giã 1964 | Chiến tranh đặc biệt | Chiến tranh Việt Nam

Xem thêm bài viết: Tử Vi Hàng Ngày

Trận Bình Giã là trận đánh chính nằm trong Chiến dịch Bình Giã xảy ra vào cuối tháng 12 năm 1964 tại địa bàn làng Bình Giã, tỉnh Phước Tuy, cách Sài…

Nguồn: akbarmontada
tử vi ngày 12 tháng 4 năm 2020 của 12 con giáp