Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” Nhạc Thánh Ca Tin Lành

Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” Nhạc Thánh Ca Tin Lành


Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc nào trong đức tin, hãy liên lạc với chúng tôi bất kỳ lúc nào: Facebook Messenger:

Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” Nhạc Thánh Ca Tin Lành
Khắp vũ trụ bao la, mọi thiên thể vận động chính xác trong quỹ đạo của mình. Dưới các tầng trời, núi non, sông hồ đều có ranh giới, vạn vật sống và sinh sôi suốt bốn mùa theo các quy luật sống… Tất cả điều này đều được thiết kế quá đỗi vi diệu – có một Đấng Quyền Năng thống trị và an bài tất cả mọi sự này hay không? Từ khi cất tiếng khóc chào đời, chúng ta đã bắt đầu vào những vai khác nhau trong cuộc đời. Chúng ta trải qua sinh lão bệnh tử, có lúc vui lúc buồn… Nhân loại thật sự đến từ đâu, và chúng ta thật sự sẽ đi về đâu? Ai thống trị vận mệnh của chúng ta? Từ cổ chí kim, các cường quốc đã trỗi dậy, các triều đại trỗi dậy rồi tiêu vong, các quốc gia và dân tộc thịnh rồi suy theo ngọn sóng lịch sử… Hệt như các quy luật tự nhiên, các quy luật phát triển của nhân loại cũng chứa đựng vô số lẽ nhiệm mầu. Bạn có muốn biết những câu trả lời cho chúng không? Phim tài liệu Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật sẽ hướng dẫn bạn tìm đến căn nguyên của chuyện này, tiết lộ mọi lẽ nhiệm mầu này!

Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng:
Phúc Âm của vương quốc:
Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng – Ứng dụng
Google Play:
App Store:
CAG Hymns – Bài Hát Mới Của Vương Quốc App
Google Play:
App Store:

Credits:
#thánhca #tinlành #TinLanh #ThánhCaTinLành #hợpxướng #phúcâm #Chúa

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc nào trong đức tin, hãy liên lạc với chúng tôi bất kỳ lúc nào: Facebook Messenger:

Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” Nhạc Thánh Ca Tin Lành
Khắp vũ trụ bao la, mọi thiên thể vận động chính xác trong quỹ đạo của mình. Dưới các tầng trời, núi non, sông hồ đều có ranh giới, vạn vật sống và sinh sôi suốt bốn mùa theo các quy luật sống… Tất cả điều này đều được thiết kế quá đỗi vi diệu – có một Đấng Quyền Năng thống trị và an bài tất cả mọi sự này hay không? Từ khi cất tiếng khóc chào đời, chúng ta đã bắt đầu vào những vai khác nhau trong cuộc đời. Chúng ta trải qua sinh lão bệnh tử, có lúc vui lúc buồn… Nhân loại thật sự đến từ đâu, và chúng ta thật sự sẽ đi về đâu? Ai thống trị vận mệnh của chúng ta? Từ cổ chí kim, các cường quốc đã trỗi dậy, các triều đại trỗi dậy rồi tiêu vong, các quốc gia và dân tộc thịnh rồi suy theo ngọn sóng lịch sử… Hệt như các quy luật tự nhiên, các quy luật phát triển của nhân loại cũng chứa đựng vô số lẽ nhiệm mầu. Bạn có muốn biết những câu trả lời cho chúng không? Phim tài liệu Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật sẽ hướng dẫn bạn tìm đến căn nguyên của chuyện này, tiết lộ mọi lẽ nhiệm mầu này!

Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng:
Phúc Âm của vương quốc:
Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng – Ứng dụng
Google Play:
App Store:
CAG Hymns – Bài Hát Mới Của Vương Quốc App
Google Play:
App Store:

Credits:
#thánhca #tinlành #TinLanh #ThánhCaTinLành #hợpxướng #phúcâm #Chúa
5.00