Trải nghiệm những cung đường ở Hà Giang //2020

Trải nghiệm những cung đường ở Hà Giang //2020


Đây là chuyến đi 4 ngày 3 đêm của mình cùng nhóm thực tập tốt nghiệp!
Bài hát:
-Hà Giang ơi_Quách Beem
-Chuyến đi của thanh xuân_Suni Hạ Linh
-Những chuyến đi dài_Bức Tường
-Cùng anh_Ngọc Dolil, Hagi, Stee
-3 Đi_ K-ICM, T-ICM, Kelsey, Vickky

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Đây là chuyến đi 4 ngày 3 đêm của mình cùng nhóm thực tập tốt nghiệp!
Bài hát:
-Hà Giang ơi_Quách Beem
-Chuyến đi của thanh xuân_Suni Hạ Linh
-Những chuyến đi dài_Bức Tường
-Cùng anh_Ngọc Dolil, Hagi, Stee
-3 Đi_ K-ICM, T-ICM, Kelsey, Vickky
5.00