Tổng Kết Hè 2015 – Kịch Tiếng Anh “Jack and The Beanstalk”Tiết mục Kịch Tiếng Anh “Jack and The Beanstalk” với phần trình diễn của học sinh lớp All Day English.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich