TONG KET 5 NAM CDCQ VTC

TONG KET 5 NAM CDCQ VTC


“Đi đâu cũng được – Làm gì cũng được – Bên nhau là được”
“VTC – our family”

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

“Đi đâu cũng được – Làm gì cũng được – Bên nhau là được”
“VTC – our family”
5.00