Tôn Lệ – Nữ Diễn viên chính xuất sắc nhất Quốc Kịch Thịnh Điển 2012

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich