Tóm tắt Trận chiến Vũ Hán (battle of wuhan) – 54 vạn người đã CHẾT

Tóm tắt Trận chiến Vũ Hán (battle of wuhan) – 54 vạn người đã CHẾT


Trận Vũ Hán hoặc Cuộc chiến đấu bảo vệ Vũ Hán, là cuộc chiến giữa quân giải phóng Trung Quốc và Đế Quốc Nhật Bản tại Vũ Hán. Thời gian diễn…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Trận Vũ Hán hoặc Cuộc chiến đấu bảo vệ Vũ Hán, là cuộc chiến giữa quân giải phóng Trung Quốc và Đế Quốc Nhật Bản tại Vũ Hán. Thời gian diễn…