Tóm Tắt Nhanh Nhà Đinh Và Giao Châu Thất Hùng | | Tóm Tắt Nhanh Lịch Sử Việt Nam | | Sử Ký Toàn Thư

Tóm Tắt Nhanh Nhà Đinh Và Giao Châu Thất Hùng | | Tóm Tắt Nhanh Lịch Sử Việt Nam | | Sử Ký Toàn Thư


➤ Tóm Tắt Nhanh Nhà Đinh Và Giao Châu Thất Hùng | | Sự Thật Về Lê Hoàn Cướp Ngôi Nhà Đinh | | Tóm Tắt Nhanh Lịch Sử Việt Nam | | Sử Ký Toàn Thư

➤ Xem đầy đủ tóm tắt nhanh lịch sử Viêt Nam tại đây:

➤ Nội dung video được tham khảo từ nhiều nguồn:
[1] Đại Việt Sử Ký Toàn Thư
[2] Wikipedia
[3] Yêu Sử Việt

➤ Trong thời kỳ lịch sử Việt Nam bước vào giải đoạn độc lập, tự chủ từ sau sự kiện Ngô Vương Quyền đánh tan quân Nam Hán, lịch sử Việt Nam đã xuất hiện rất nhiều những danh tướng mà dưới trướng của họ là những hổ tướng khác. Nhưng, chỉ riêng về vùng đất Giao Châu (Việt Nam), có 1 nhóm những vị anh hùng xuất hiện vào một thời kỳ loạn lạc sau khi Ngô Vương mất – một thời kỳ mang tính sống còn của dân tộc Việt Nam. Bảy vị anh hùng đó là Đinh Tiên Hoàng, Đinh Liễn, Lê Hoàn, Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Phạm Hạp, Phạm Cự Lạng và được sử sách Trung Hoa đương thời xưng tụng là Giao Châu thất hùng.

➤ Trong 7 vị, Đinh Bộ Lĩnh chính là Vạn Thắng vương đã có công thống nhất Việt Nam thời kỳ 12 sứ quân, lập ra nước Đại Cồ Việt và Nhà Đinh – triều đại phong kiến chính thức đầu tiên của lịch sử Việt Nam kể từ khi Họ Khúc dựng nền tự chủ cho Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ X. Vị trí, vai trò và công lao to lớn của Đinh Tiên Hoàng là điều đã được khẳng định trong lịch sử Việt Nam. Khi chính nhờ vào sự xuất hiện của Ngài, người Việt Nam vượt qua được hơn 20 năm loạn lạc, nội chiến – cũng là 20 năm đất nước như “sợi chỉ mành treo chuông” đứng bên cạnh hố sâu tăm tối của cơn ác mộng Bắc thuộc. Nhưng bằng tài năng quân sự và khát vọng về một nước Việt Nam riêng ở cõi trời Nam của người Việt, Đinh Tiên Hoàng đã xây dựng viên đá vững chắc đầu tiên cho con đường trường tồn vĩnh viễn của Dân tộc Việt Nam.

➤ Đinh Tiên Hoàng có 1 người con được liệt vào danh sách Giao Châu thất hùng là Đinh Liễn. Đinh Liễn theo cha dẹp loạn từ bé vì ông đã đến làm con tin ở triều đình Cổ Loa khi mới 12 tuổi. Nhưng sau này, vì không được lập làm thái tử, ông giết chết người em của mình là Đinh Hạng Lang. Nhưng cuối cùng, chính Ông cùng Đinh Tiên Hoàng lại bị ám sát trong một chuỗi âm mưu tranh quyền, đoạt vị khác của triều đình Hoa Lư.

➤ Một vị anh hùng tiếp theo, là Lê Hoàn. Ngài là vị tướng đắc lực, tài ba dưới quyền của Vạn Thắng vương Đinh Bộ Lĩnh trong các cuộc chinh nam dẹp bắc để đánh dẹp các Sứ quân, thống nhất Việt Nam về một mối. Khi Nhà Đinh được thành lập, Ngài là khai quốc công thần và được giữ trọng trách nắm giữ binh quyền quân sự trong toàn cõi Việt Nam với danh xưng Thập đạo tướng quân. Ngài đã hoàn thành sứ mệnh bảo vệ dân tộc Việt Nam trước cuộc xâm lăng của Nhà Tống năm 981. Chính Lê Hoàn đã tái hiện trận địa cọc kiêu hùng trên lòng sông Bạch Đằng năm xưa của Ngô Vương Quyền để một lần nữa đập tan giấc mộng xâm lăng Việt Nam của người Hán ở phương Bắc. Được người đời sau nhớ đến với tên gọi Lê Đại Hành, Ngài đã đi vào lịch sử Dân tộc Việt Nam với vị trí của một vị Anh hùng chống giặc ngoại xâm.

➤ Nhắc đến thời kỳ Đinh Tiên Hoàng thống nhất Việt Nam, còn phải kể đến “Tứ trụ triều Đinh” gồm có Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Lưu Cơ, Trịnh Tú, mà 2 trong số các vị được liệt vào nhóm Giao Châu thất hùng, đó là Nguyễn Bặc và Đinh Điền. Khác với những danh tướng dưới quyền khác của Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Bặc và Đinh Điền không những là tướng bề tôi mà còn là thân tín chi giao từ thuở hàn vi, dựng cờ khởi nghĩa ở Hoa Lư của Vua Đinh. Cuộc gặp gỡ và số phận của cả ba Vị bắt đầu tử thuở cờ lau tập trận, nuôi chí lớn cho đến ngày lập thành đại nghiệp mang một ý nghĩa sâu xa và cao đẹp của tình nghĩa thủ túc. Sau này, khi nội bộ Nhà Đinh xảy ra nội chiến sau cái chết của Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Bặc, Đinh Điền đã chọn con đường quyết tận trung với Nhà Đinh mà không thần phục Lê Hoàn. Trong cuộc nội chiến đó, Lê Hoàn giỏi dùng binh hơn, đã khiến Đinh Điền phải tử trận, còn Nguyễn Bặc bị áp giải về kinh đô và xử tử. Cuối cùng, Nguyễn Bặc, Đinh Điền cùng sinh một năm và cùng chết một năm với Đinh Tiên Hoàng.

➤ Cuối cùng, 2 vị anh hùng còn lại cũng chính là 2 anh em ruột trong Giao Châu thất hùng – Phạm Hạm và Phạm Cự Lạng. Khi Đinh Bộ Lĩnh dựng cờ ở Hoa Lư, 2 vị liền mang quân hơn 2.000 người đến xin theo về dưới trướng và trở thành những vị tướng tâm phúc, tài ba đánh dẹp các Sứ quân của Vạn Thắng vương. Sau này, khi vua Đinh bị sát hại, 2 vị là anh em nhưng lại chọn những cách khác nhau để tận trung. Phạm Hạp cùng Nguyễn Bặc, Đinh Điền kiên quyết chống lại Lê Hoàn. Còn Phạm Cự Lạng chọn cách giữ yên nội tình trước những vó ngựa quân Tống đang chuẩn bị tiến vào xâm lăng Đại Cồ Việt.

➤ Video được thực hiện bởi Sử Ký Toàn Thư | | Tóm Tắt Nhanh Lịch Sử Việt Nam

➤ Vui lòng không re-up video dưới mọi hình thức, xin cảm ơn !

#tomtatnhanh #tómtắtnhanh #tomtatlichsu

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

➤ Tóm Tắt Nhanh Nhà Đinh Và Giao Châu Thất Hùng | | Sự Thật Về Lê Hoàn Cướp Ngôi Nhà Đinh | | Tóm Tắt Nhanh Lịch Sử Việt Nam | | Sử Ký Toàn Thư

➤ Xem đầy đủ tóm tắt nhanh lịch sử Viêt Nam tại đây:

➤ Nội dung video được tham khảo từ nhiều nguồn:
[1] Đại Việt Sử Ký Toàn Thư
[2] Wikipedia
[3] Yêu Sử Việt

➤ Trong thời kỳ lịch sử Việt Nam bước vào giải đoạn độc lập, tự chủ từ sau sự kiện Ngô Vương Quyền đánh tan quân Nam Hán, lịch sử Việt Nam đã xuất hiện rất nhiều những danh tướng mà dưới trướng của họ là những hổ tướng khác. Nhưng, chỉ riêng về vùng đất Giao Châu (Việt Nam), có 1 nhóm những vị anh hùng xuất hiện vào một thời kỳ loạn lạc sau khi Ngô Vương mất – một thời kỳ mang tính sống còn của dân tộc Việt Nam. Bảy vị anh hùng đó là Đinh Tiên Hoàng, Đinh Liễn, Lê Hoàn, Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Phạm Hạp, Phạm Cự Lạng và được sử sách Trung Hoa đương thời xưng tụng là Giao Châu thất hùng.

➤ Trong 7 vị, Đinh Bộ Lĩnh chính là Vạn Thắng vương đã có công thống nhất Việt Nam thời kỳ 12 sứ quân, lập ra nước Đại Cồ Việt và Nhà Đinh – triều đại phong kiến chính thức đầu tiên của lịch sử Việt Nam kể từ khi Họ Khúc dựng nền tự chủ cho Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ X. Vị trí, vai trò và công lao to lớn của Đinh Tiên Hoàng là điều đã được khẳng định trong lịch sử Việt Nam. Khi chính nhờ vào sự xuất hiện của Ngài, người Việt Nam vượt qua được hơn 20 năm loạn lạc, nội chiến – cũng là 20 năm đất nước như “sợi chỉ mành treo chuông” đứng bên cạnh hố sâu tăm tối của cơn ác mộng Bắc thuộc. Nhưng bằng tài năng quân sự và khát vọng về một nước Việt Nam riêng ở cõi trời Nam của người Việt, Đinh Tiên Hoàng đã xây dựng viên đá vững chắc đầu tiên cho con đường trường tồn vĩnh viễn của Dân tộc Việt Nam.

➤ Đinh Tiên Hoàng có 1 người con được liệt vào danh sách Giao Châu thất hùng là Đinh Liễn. Đinh Liễn theo cha dẹp loạn từ bé vì ông đã đến làm con tin ở triều đình Cổ Loa khi mới 12 tuổi. Nhưng sau này, vì không được lập làm thái tử, ông giết chết người em của mình là Đinh Hạng Lang. Nhưng cuối cùng, chính Ông cùng Đinh Tiên Hoàng lại bị ám sát trong một chuỗi âm mưu tranh quyền, đoạt vị khác của triều đình Hoa Lư.

➤ Một vị anh hùng tiếp theo, là Lê Hoàn. Ngài là vị tướng đắc lực, tài ba dưới quyền của Vạn Thắng vương Đinh Bộ Lĩnh trong các cuộc chinh nam dẹp bắc để đánh dẹp các Sứ quân, thống nhất Việt Nam về một mối. Khi Nhà Đinh được thành lập, Ngài là khai quốc công thần và được giữ trọng trách nắm giữ binh quyền quân sự trong toàn cõi Việt Nam với danh xưng Thập đạo tướng quân. Ngài đã hoàn thành sứ mệnh bảo vệ dân tộc Việt Nam trước cuộc xâm lăng của Nhà Tống năm 981. Chính Lê Hoàn đã tái hiện trận địa cọc kiêu hùng trên lòng sông Bạch Đằng năm xưa của Ngô Vương Quyền để một lần nữa đập tan giấc mộng xâm lăng Việt Nam của người Hán ở phương Bắc. Được người đời sau nhớ đến với tên gọi Lê Đại Hành, Ngài đã đi vào lịch sử Dân tộc Việt Nam với vị trí của một vị Anh hùng chống giặc ngoại xâm.

➤ Nhắc đến thời kỳ Đinh Tiên Hoàng thống nhất Việt Nam, còn phải kể đến “Tứ trụ triều Đinh” gồm có Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Lưu Cơ, Trịnh Tú, mà 2 trong số các vị được liệt vào nhóm Giao Châu thất hùng, đó là Nguyễn Bặc và Đinh Điền. Khác với những danh tướng dưới quyền khác của Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Bặc và Đinh Điền không những là tướng bề tôi mà còn là thân tín chi giao từ thuở hàn vi, dựng cờ khởi nghĩa ở Hoa Lư của Vua Đinh. Cuộc gặp gỡ và số phận của cả ba Vị bắt đầu tử thuở cờ lau tập trận, nuôi chí lớn cho đến ngày lập thành đại nghiệp mang một ý nghĩa sâu xa và cao đẹp của tình nghĩa thủ túc. Sau này, khi nội bộ Nhà Đinh xảy ra nội chiến sau cái chết của Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Bặc, Đinh Điền đã chọn con đường quyết tận trung với Nhà Đinh mà không thần phục Lê Hoàn. Trong cuộc nội chiến đó, Lê Hoàn giỏi dùng binh hơn, đã khiến Đinh Điền phải tử trận, còn Nguyễn Bặc bị áp giải về kinh đô và xử tử. Cuối cùng, Nguyễn Bặc, Đinh Điền cùng sinh một năm và cùng chết một năm với Đinh Tiên Hoàng.

➤ Cuối cùng, 2 vị anh hùng còn lại cũng chính là 2 anh em ruột trong Giao Châu thất hùng – Phạm Hạm và Phạm Cự Lạng. Khi Đinh Bộ Lĩnh dựng cờ ở Hoa Lư, 2 vị liền mang quân hơn 2.000 người đến xin theo về dưới trướng và trở thành những vị tướng tâm phúc, tài ba đánh dẹp các Sứ quân của Vạn Thắng vương. Sau này, khi vua Đinh bị sát hại, 2 vị là anh em nhưng lại chọn những cách khác nhau để tận trung. Phạm Hạp cùng Nguyễn Bặc, Đinh Điền kiên quyết chống lại Lê Hoàn. Còn Phạm Cự Lạng chọn cách giữ yên nội tình trước những vó ngựa quân Tống đang chuẩn bị tiến vào xâm lăng Đại Cồ Việt.

➤ Video được thực hiện bởi Sử Ký Toàn Thư | | Tóm Tắt Nhanh Lịch Sử Việt Nam

➤ Vui lòng không re-up video dưới mọi hình thức, xin cảm ơn !

#tomtatnhanh #tómtắtnhanh #tomtatlichsu
5.00