Tóm tắt dòng thời gian Avatar The Last Airbender & Legend of KorraTóm tắt dòng thời gian Avatar The Last Airbender & Legend of Korra
Script: Vi Lê
Voice: Huy Anh
Video: Quang Đạt, Sơn Nguyễn
► Liên hệ quảng cáo/For Promotion: w2wofficial.contact@gmail.com
► Subscribe:
► Cửa Hàng:
Social Media!
Fanpage:
Nhóm:
Instagram:
Reddit:
Website: (đang bảo trì)
——————————————————————————–
Tất cả những tài liệu được sử dụng dưới dạng “Fair-used”. W2W Cartoon không sở hữu bất kì hình ảnh nào. Nếu các cậu muốn xem, thì hãy xem trên những trang chính thống hoặc mua DVD để ủng hộ tác giả. Chúng tớ sẽ không đưa cho các cậu nhưng link xem trên mạng, để tôn trọng bản quyền tác giả.
All materials are under “Fair-used” under section 107 of the US Copyright Act 1976. If you are interested, buy DVD or watch on their original providing channel. We will not give you any free online-watching platforms.
#W2W #TómTắt #TimelineAvatar #AvatarTimeline #AvatarTheLastAirbender #TheLegendofKorra

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Xây Dựng: https://akbarmontada.com/category/xay-dung