Toán NC lớp 7 Bài 13: Các bài toán số vô tỉ và khái niệm căn bậc haiCác em đang xem video bài giảng Bài 13: Các bài toán số vô tỉ và khái niệm căn bậc hai của Thầy Nguyễn Đức Tấn.
Tải bài tập và hướng dẫn giải bài tập tại:
👉 Học trọn khóa Toán nâng cao lớp 7:
👉 Tải App HOC247 cho iOS/Android:
1: Lý thuyết về số vô tỉ và khái niệm về căn bậc hai [00:22]
2: Bài toán tính √(16+9),√(100-64) [11:51]
3: Bài toán tìm x biết √x = 7 ,√(x-2)=9 [13:17]
4: Bài toán tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A=√(x+3/5)+4/7 và B=2018+√(x-0,9) [16:08]
5: Bài toán tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức A= -√(x+2)+159[23:27]
6: Bài toán so sánh √5+√11 và √25,√15+√47 và √121 [27:02]
7: Bài toán tìm tập hợp N giao với tập hơp Z,Z với R,I vơi R [32:47]
8: Bài toán tính căn thức dạng vô tỉ [40:05]
#ToanNCLop7 #SoVoTi #CanBacHai #AppHOC247

————————–
👉 Tải App HOC247 cho iOS/Android:
👉 Tải hướng dẫn giải bài tập:
👉 Xem video bài tiếp theo:
👉 Học trọn khóa Toán nâng cao lớp 7:
————————–

Theo dõi HỌC247 tại:
👉 Facebook:
👉 Youtube:
👉 Website:
👉 App iOS:
👉 App Android:

————————–

Mong được đồng hành cùng các em học sinh
Trân trọng!
© Copyright by HỌC247 ❌ Do not Reup ❌n

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc