Toàn cảnh Nhà Thờ Giáo Xứ Kẻ Đọng qua góc nhìn Flycam

Toàn cảnh Nhà Thờ Giáo Xứ Kẻ Đọng qua góc nhìn Flycam


Toàn cảnh Nhà Thờ Giáo Xứ Kẻ Đọng qua góc nhìn Flycam
Đ/c: Thôn Lệ Định Xã Sơn Tiến Huyện Hương Sơn Tĩnh Hà Tĩnh

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Toàn cảnh Nhà Thờ Giáo Xứ Kẻ Đọng qua góc nhìn Flycam
Đ/c: Thôn Lệ Định Xã Sơn Tiến Huyện Hương Sơn Tĩnh Hà Tĩnh
4.17