Toàn cảnh đám tang cụ b: Bùi Thị NămToàn cảnh đám tang cụ bà: Bùi Thị Năm
Và đưa linh cữu của bà về nơi an nghỉ cuối cùng
#đámtangcụbàBùiThịNam

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu