[Toán 8]: Mở đầu về phương trình (bài tập 1, SGK)Với mỗi phương trình sau, hãy xét xem x=-1 có phải là nghiệm của nó không?

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc