TOÁN 8 – HK2 – ĐẠI SỐ – BÀI 1: MỞ ĐẦU VỀ PHƯƠNG TRÌNH (CÔ TRÂN).#Phươngtrìnhlàgì?
#Nghiệmcủaphươngtrìnhlàgì?
#Phươngtrìnhbậcnhấtmộtẩn.
#CôTrândạyToán.
———-PHẦN A: ĐẠI SỐ———-
BÀI 1: MỞ ĐẦU VỀ PHƯƠNG TRÌNH

BÀI 2: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

BÀI 3: PHƯƠNG TRÌNH TÍCH

BÀI 4: KỸ THUẬT TÁCH HẠNG TỬ ĐƯA VỀ PHƯƠNG TRÌNH TÍCH

BÀI 5: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU (PHẦN 1)

BÀI 5: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU (PHẦN 2)

——PHẦN B: HÌNH HỌC——
BÀI 1: ĐỊNH LÝ TA-LET TRONG TAM GIÁC

BÀI 2: BÀI TẬP ĐỊNH LÝ TA-LET

BÀI 3: ĐỊNH LÝ TA-LET ĐẢO

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc