Tọa đàm: Hiểm họa từ các lò đốt rác (phần 2)Cả nước hiện có khoảng 200 lò đốt rác nhỏ công suất xử lý dưới 500 kg/h. Việc đầu tư các lò đốt rác này là giải pháp tình thế của nhiều địa…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem