Tổ chức trò chơi dân gian cho học sinh lớp 1Trường Tiểu học Phù Đổng Đà Nẵng
Khai giảng năm học 2013 – 2014

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the