Tình Yêu Âm Nhạc Cụ Như Thế Nào?Quá chất đối với chú
Tuy già nhưng vẫn gân
Đỉnh quá chú ơi. Khâm phục chú.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu