Tính toán, thiết kế máy đào gầu nghịch hệ thống thủy lực dung tích gầu 1m3Thông tin chi tiết tại web: 480 MB Bao gồm file thuyết minh, thiết kế CAD, bản vẽ lắp tổng thể, nguyên lý, bản vẽ chi tiết….Ngoài…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Giáo Dục: https://akbarmontada.com/category/giao-duc