Tịnh Thất Bồng Lai nữa ah | Tại sao gọi là Động Bồng Con? (cười lộn ruột)Lại là Tịnh Thất Bồng Lai nữa ah, nghe chán quá!

Tại sao Diệu Tâm lại cho ra bà thơ Động Bồng con dù biết sẽ bị ném đá dữ dội.
Mà Diệu Tâm là “đứa” nào? Fan Cuồng đang search từ khóa Google tìm.

Vụ việc này sớm phải kết thúc vì vẫn còn nhiều người ngộ nhận mấy ông Nội bà Ngoại đang tu ở đây.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/bong-da