Tình Mẹ | Lớp Diễn xuất Nâng cao Khóa 1 (HK1)Tiểu phẩm: Tình Mẹ
Diễn viên: Thanh Tuyền, Lâm Minh Long, Cường Nhí, Phương Nhi, Hoàng Nhất, Tô Thái Nghĩa
Giảng viên: Minh Cường
Báo cáo cuối khóa học kỳ 1 lớp Diễn xuất nâng cao Khóa 1

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich