Tính mạng con người là trên hết -Xe tải không bắt buộc dán -Xe Du Lịch và Grab bắt buộc dánỦy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, theo quy định tại Thông tư số 63/2014/TT- BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, …

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Vận Tải: https://akbarmontada.com/category/van-tai