Tin tức | Giảm tối đa tập trung đông người

Tin tức | Giảm tối đa tập trung đông người


Thực hiện chỉ đạo của . Chính phủ và của UBND tỉnh về việc tạm dừng các hoạt độn‌g hội họp, sự kiện, ngh.i lễ tôn giáo tập trung trên 20 người,…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày cưới