Tin tức | 7 bện.h nhân Bình Thuận xét ngh.iệm âm tín.h lần ba

Tin tức | 7 bện.h nhân Bình Thuận xét ngh.iệm âm tín.h lần ba


Thông tin được bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Bện.h viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận xá.c nhận tối 2 . 4. Bện.h nhân 34 , n.ữ doanh nhân 51 tuổi, trong số 7 người kết quả âm tín.h lần thứ ba. Trước khi cho 7 bện.h nhân xuấ.t việ.n, bện.h viện sẽ kiểm tra sức khỏe của họ lần cuối vào sáng 3 . 4. Theo qu.y địn.h của Bộ Y tế, 7 bện.h nhân này đã đủ tiêu chuẩn xuấ.t việ.n , bác sĩ Thành cho biết.Bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Bện.h viện Đa khoa Bình Thuận áo xanh báo cáo đoàn công tác Bộ Y tế và lãnh đạo tỉnh về hoạt động điều trị bện.h nhân n., ngày 15 . 3. Ảnh Việt Quốc.Các bện.h nhân n. tại Bình Thuận cùng có nguồn lây từ bện.h nhân 34 . Người này trở về từ Mỹ sau chuyến du lịch. Ngoài 8 người ở Bình Thuận, bện.h nhân 34 còn lây cho 2 nhân viên kinh doanh của công ty thiết bị vệ sinh ở TP HCM trong lần tiếp xúc tại Phan Thiết hồi đầ.u tháng 3.Bác sĩ Đinh Thế Hùng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bện.h tật tỉnh cho biết kết quả xét ngh.iệm lần cuối hơn 70 cư dân trong khu c.ách l.y hai tuyến đường Ngô Sĩ Liên và Hoàng Văn Thụ, khu phố 2, phường Đức Thắng TP Phan Thiết đều âm tín.h. Đây là khu vực có bện.h nhân n..Như vậy, sau hơn 20 ngày c.ách l.y, khu vực này không phát sinh thêm c.a nào dương tín.h với CV.19.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Thông tin được bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Bện.h viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận xá.c nhận tối 2 . 4. Bện.h nhân 34 , n.ữ doanh nhân 51 tuổi, trong số 7 người kết quả âm tín.h lần thứ ba. Trước khi cho 7 bện.h nhân xuấ.t việ.n, bện.h viện sẽ kiểm tra sức khỏe của họ lần cuối vào sáng 3 . 4. Theo qu.y địn.h của Bộ Y tế, 7 bện.h nhân này đã đủ tiêu chuẩn xuấ.t việ.n , bác sĩ Thành cho biết.Bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Bện.h viện Đa khoa Bình Thuận áo xanh báo cáo đoàn công tác Bộ Y tế và lãnh đạo tỉnh về hoạt động điều trị bện.h nhân n., ngày 15 . 3. Ảnh Việt Quốc.Các bện.h nhân n. tại Bình Thuận cùng có nguồn lây từ bện.h nhân 34 . Người này trở về từ Mỹ sau chuyến du lịch. Ngoài 8 người ở Bình Thuận, bện.h nhân 34 còn lây cho 2 nhân viên kinh doanh của công ty thiết bị vệ sinh ở TP HCM trong lần tiếp xúc tại Phan Thiết hồi đầ.u tháng 3.Bác sĩ Đinh Thế Hùng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bện.h tật tỉnh cho biết kết quả xét ngh.iệm lần cuối hơn 70 cư dân trong khu c.ách l.y hai tuyến đường Ngô Sĩ Liên và Hoàng Văn Thụ, khu phố 2, phường Đức Thắng TP Phan Thiết đều âm tín.h. Đây là khu vực có bện.h nhân n..Như vậy, sau hơn 20 ngày c.ách l.y, khu vực này không phát sinh thêm c.a nào dương tín.h với CV.19.
nan