Tin tổng hợp RFA | Ổ dịch Hạ Lôi ở Hà Nội tiếp tục bị phong toả

Tin tổng hợp RFA | Ổ dịch Hạ Lôi ở Hà Nội tiếp tục bị phong toả


Theo dõi YouTube: Ổ dịch Hạ Lôi ở Hà Nội tiếp tục bị phong toả Công ty Pouyuen Việt Nam ngừng hoạt động 2 ngày Thêm một bệnh nhân.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Theo dõi YouTube: Ổ dịch Hạ Lôi ở Hà Nội tiếp tục bị phong toả Công ty Pouyuen Việt Nam ngừng hoạt động 2 ngày Thêm một bệnh nhân.