Tin mới | Người mắc CV.19 ở Quảng Nam âm tín.h lần 1 sau nửa tháng điều trị

Tin mới | Người mắc CV.19 ở Quảng Nam âm tín.h lần 1 sau nửa tháng điều trị


Chiều 1 4, tiến sĩ Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Tiểu ban điều trị CV.19 tỉnh Quảng Nam, xá.c nhận bện.h nhân CV.19 số 57 đang điều trị tại Bện.h viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam huyện Núi Thành đã có kết quả xét ngh.iệm âm tín.h với vr SARS CoV 2 lần 1.Đây là nam du khách người Anh, 66 tuổi, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 9 3 trên chuyến bay VN0054. Ông này được phát hiện mắc CV.19 khi đến TP Hội An, tỉnh Quảng Nam du lịch. Từ ngày 16 3, nam bện.h nhân được đưa vào Bện.h viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam điều trị.Ngoài lần xét ngh.iệm đầ.u tiên vào ngày 14 3, ngành y t.ế tiếp tục lấy mẫu xét ngh.iệm vào các ngày 17 3, 23 3, 26 3 và đều cho kết quả dương tín.h. Đến ngày 28 3, ngành y t.ế lấy mẫu lần thứ 5 và có kết quả âm tín.h. Trong ngày 1 4, các y bác sĩ tiếp tục lấy mẫu gửi xét ngh.iệm lần thứ 6.Theo bác sĩ Mười, hiện nay bện.h nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định. Bện.h nhân đang được tiếp tục điều trị, theo dõi diễn tiến cho đến khi đạt tiêu chuẩn qu.y địn.h theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế sẽ cho xuấ.t việ.n.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Chiều 1 4, tiến sĩ Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Tiểu ban điều trị CV.19 tỉnh Quảng Nam, xá.c nhận bện.h nhân CV.19 số 57 đang điều trị tại Bện.h viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam huyện Núi Thành đã có kết quả xét ngh.iệm âm tín.h với vr SARS CoV 2 lần 1.Đây là nam du khách người Anh, 66 tuổi, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 9 3 trên chuyến bay VN0054. Ông này được phát hiện mắc CV.19 khi đến TP Hội An, tỉnh Quảng Nam du lịch. Từ ngày 16 3, nam bện.h nhân được đưa vào Bện.h viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam điều trị.Ngoài lần xét ngh.iệm đầ.u tiên vào ngày 14 3, ngành y t.ế tiếp tục lấy mẫu xét ngh.iệm vào các ngày 17 3, 23 3, 26 3 và đều cho kết quả dương tín.h. Đến ngày 28 3, ngành y t.ế lấy mẫu lần thứ 5 và có kết quả âm tín.h. Trong ngày 1 4, các y bác sĩ tiếp tục lấy mẫu gửi xét ngh.iệm lần thứ 6.Theo bác sĩ Mười, hiện nay bện.h nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định. Bện.h nhân đang được tiếp tục điều trị, theo dõi diễn tiến cho đến khi đạt tiêu chuẩn qu.y địn.h theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế sẽ cho xuấ.t việ.n.
nan