TIN KHỦNG: EMm GA'ii KIMJONGUN Dẫn 4 VạN QuÂn Vượt Sông A'p Lục Đòii NơỢ Ma'UU Tập Cận Bình

TIN KHỦNG: EMm GA'ii KIMJONGUN Dẫn 4 VạN QuÂn Vượt Sông A'p Lục Đòii NơỢ Ma'UU Tập Cận Bình


#tintứcthếgiới, #tintứcviệtnam

Thưa quý vị, Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, đêm hôm qua quân Triều Tiên đã vượt sông áp lục

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

#tintứcthếgiới, #tintứcviệtnam

Thưa quý vị, Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, đêm hôm qua quân Triều Tiên đã vượt sông áp lục
3.68