TIN BIỂN ĐÔNG 25/10/2019: LỆNH BẮT KHẨN CẤP TÀU HẢI DƯƠNG HD8 CỦA TQ nếu NÓ tiến gần BIỂN PHAN THIẾTtinmớinhất#Tintứcthờisựmới #tintứcthờisự Link:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Công Nghiệp: https://akbarmontada.com/category/cong-nghiep