Tiểu phẩm kịch Huyền thoại Mẹ – Đội kịch THPT Phan Liêm, Bến Tre. Kịch bản và dàn dựng: Thanh Bình.Giải nhất Hội thi Tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam và kiến thức hội nhập quốc tế cho đoàn viên, thanh niên huyện Ba Tri, Bến Tre năm 2018.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich