Tiểu phẩm kịch con ma học đường của học sinh lớp 12a3 – TTGDTX _ Thuận Thành khoá (2017 – 2020)Tuấn là một học sinh nghèo sinh ra và lớn lên khi không có bố chỉ còn mẹ và chị gái …. Tuấn đang là hs lớp 12 và bị bạn bè lôi kéo vào con đường…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich