Tiểu phẩm, hài kịch đã là quy định, thi hội diễn văn nghệ quần chúngMong anh chị em xem ủng hộ góp ý có nhiều cái hay hơn

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich