Tiết Mục Xuất Sắc Nhất Đêm DiễnGià trẻ cùng nhau nhảy múa, đó là thời khắc tuyệt vời nó nói lên tất cả sự đoàn kết, tình yêu thương, lẫn sự hạnh phúc tột cùng trong mỗi người con xóm 9 chúng ta,
Xóm 9 – Thịnh Sơn – Huyện Đô Lương – Tỉnh Nghệ An
Tên cũ: Xóm Thịnh Đức – Làng Vạn Phúc.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich