Tiết mục xuất sắc của xã Cổ Đô hội diễn nghệ thuật quần chúngMầm non tương lai của xã nhà. Tiết mục hoạt cảnh múa MÀU HOA ĐỎ+ HÀO KHÍ VIỆT NAM

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich