Tiết mục Múa " Vui Đến Trường" (Khai Giảng Năm Học 2019 – 20020)

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua