Tiết mục Múa Mõ (KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 – 2020)

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua