Tiết mục múa… Dòng máu lạc hồng.. Trường Tiểu học xã hợp tiến..

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua