Tiết mục " Múa cò lả"Tiết mục ” Múa cò lả” của bé Nguyễn Hoàng Tâm Anh 6 tuổi đến từ lớp múa của học viện năng khiếu iki edu Hiệp Hòa

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua