Tiết lộ bất ngờ của người thân nghi nạn nhân VỤ 39 NGƯỜI THIỆT MẠNG TẠI ANH | An toàn sống 2019ANTV | Gia đình ông Lê Minh Tuân (xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) nằm trong danh sách 2 trường hợp trên địa bàn có người thân có thể là nạn.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Xây Dựng: https://akbarmontada.com/category/xay-dung