Tiết kiệm hàng chục tỷ đồng khi tinh giản bộ máy quản lý | VTV24Khi được thực hiện tốt, dân chủ và đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan thì việc tinh giản bộ máy sẽ được các cán bộ, viên chức ủng hộ…

Từ khóa liên quan: VTV24,tin tức,tin tuc vtv24,Tin Tức VTV,Tin tức mới nhất,Tin tức mới,chuyển động,chuyển động 24h,tài chính,kinh doanh,tiêu dùng,Vietnam News,tin tức Việt Nam,tiết kiệm,tiết giản,hàng chục tỷ đồng,tinh giản bộ máy,quản lý,cán bộ,viên chức,dân chủ,đảm bảo quyền lợi

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Công Nghiệp: https://akbarmontada.com/category/cong-nghiep