TIỀN GIANG | Sầu Riêng Trái Chuẩn Bị Bán | Các Cửa Đập Mở Đón Nước Ngọt Về | DuyQuang Store

TIỀN GIANG | Sầu Riêng Trái Chuẩn Bị Bán | Các Cửa Đập Mở Đón Nước Ngọt Về | DuyQuang Store


Hơn 13.000 hecta vườn cây sầu riêng ở các xã ven sông Tiền, vùng cù lao (huyện Cai Lậy, Tiền Giang) đang bị nước mặn bủa vây, có nguy cơ thiệt hại nặngHiện nay, nước mặn từ biển Đông xâm nhập sâu vào sông Tiền (tỉnh Tiền Giang)
Nước mặn 3 phần nghìn đã lấn sâu cách cửa sông hơn 70km, đe dọa 79.000 hecta vườn cây ăn trái tại địa phương
Đặc biệt, hơn 13.000 hecta vườn cây sầu riêng ở các xã ven sông Tiền, vùng cù lao thuộc huyện Cai Lậy đang bị nước mặn bủa vây, có nguy cơ thiệt hại nặng.Khoảng một tuần nay, khu vườn 2 hecta cây sầu riêng của gia đình ông Dương Văn Đây, cũng như hàng trăm hộ dân khác ở cù lao xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy đều hết nước ngọt để tưới cho cây
Nước dưới sông Tiền có độ mặn từ 1- 3 phần nghìn bao trùm toàn bộ cù lao; trong khi đó, cây sầu riêng không thể chịu được nước mặn 1 phần nghìn.“So với năm 2016, hiện nay nước mặn cao hơn gấp 3 lần
Đối với vườn sầu riêng ở đây rất nguy hiểm, một số vườn sầu riêng đang mang trái thì đang xuống sức
Nước trong mương vườn hiện nay đã cạn hết
Một số con mương nếu còn dự trữ được thì thối rất nhiều, tưới rất nguy hiểm
Hiện nay, bà con nông dân đang tìm giải pháp: một là dùng sà lan chở nước đem về bơm lên vũng
Thứ hai, những cây đang mang trái thì phải tuốt bỏ, nếu không bỏ thì kéo dài 2 tháng nữa không thể cứu cây được
Hiện nay, một số vườn đang bị ảnh hưởng của nước mặn”, ông Dương Văn Đây lo lắng.Toàn cù lao Ngũ Hiệp có hơn 1.600 hecta vườn cây sầu riêng chuyên canh
Do hệ thống kênh rạch nơi đây chằng chịt, chưa có cống đập khép kín, nên nước mặn đã tràn ngập hết các khu vực
Đặc biệt, nhiều khu vườn sầu riêng ven sông, rạch nước mặn đã thẩm thấu vào mương vườn từ 0,4-0,9 phần nghìn
Một số vườn sầu riêng không còn nước tưới có biểu hiện bị cháy lá, vàng lá.Theo nhà vườn, nếu khoảng nửa tháng sau mà không có nguồn nước ngọt thì nhiều vườn sầu riêng sẽ chết trắng
Ở thời điểm này, để cứu vườn cây, nhiều nhà vườn đã thuê sà lan chở nước ngọt từ nơi khác đến “cứu khát “ với giá từ 5 -10 triệu đồng/phương tiện (trên 150 m3 nước)
Đây là biện pháp tình thế hữu hiệu nhất trong giai đoạn cao điểm hạn mặn.“Xã Ngũ Hiệp tập trung vận động người dân một số diện tích đang cho trái thì thuê sà lan chở nước ngọt về trữ mũ bạc
Trên địa bàn xã đã vận động được 20 hộ làm rồi, một số hộ nữa đang tiếp tục liên hệ làm, đây là giải pháp tình thế thôi
Giải pháp nữa là theo dõi đo độ mặn duy trì hàng ngày và xem xét con nước từ 20 âm lịch đến 25 âm lịch nếu nước mặn dưới 1 phần nghìn thì lấy tiếp tục trữ nước”, ông Đỗ Quốc Khánh, Chủ tịch UBND xã Ngũ Hiệp cho biết.Tại các xã có diện tích cây sầu riêng lớn nhất của huyện Cai Lậy như: Tam Bình, Long Trung, Hội Xuân, Phú An, Long Tiên… cũng khan hiếm nguồn nước ngọt
Đối với các vườn sầu riêng mà chủ vườn có biện pháp dự trữ nguồn nước ngọt phun tưới thì cây còn xanh tốt!
#tìnhhìnhnướcmặn #sầuriêngnhiễmmặn #DuyQuangStore

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Hơn 13.000 hecta vườn cây sầu riêng ở các xã ven sông Tiền, vùng cù lao (huyện Cai Lậy, Tiền Giang) đang bị nước mặn bủa vây, có nguy cơ thiệt hại nặngHiện nay, nước mặn từ biển Đông xâm nhập sâu vào sông Tiền (tỉnh Tiền Giang)
Nước mặn 3 phần nghìn đã lấn sâu cách cửa sông hơn 70km, đe dọa 79.000 hecta vườn cây ăn trái tại địa phương
Đặc biệt, hơn 13.000 hecta vườn cây sầu riêng ở các xã ven sông Tiền, vùng cù lao thuộc huyện Cai Lậy đang bị nước mặn bủa vây, có nguy cơ thiệt hại nặng.Khoảng một tuần nay, khu vườn 2 hecta cây sầu riêng của gia đình ông Dương Văn Đây, cũng như hàng trăm hộ dân khác ở cù lao xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy đều hết nước ngọt để tưới cho cây
Nước dưới sông Tiền có độ mặn từ 1- 3 phần nghìn bao trùm toàn bộ cù lao; trong khi đó, cây sầu riêng không thể chịu được nước mặn 1 phần nghìn.“So với năm 2016, hiện nay nước mặn cao hơn gấp 3 lần
Đối với vườn sầu riêng ở đây rất nguy hiểm, một số vườn sầu riêng đang mang trái thì đang xuống sức
Nước trong mương vườn hiện nay đã cạn hết
Một số con mương nếu còn dự trữ được thì thối rất nhiều, tưới rất nguy hiểm
Hiện nay, bà con nông dân đang tìm giải pháp: một là dùng sà lan chở nước đem về bơm lên vũng
Thứ hai, những cây đang mang trái thì phải tuốt bỏ, nếu không bỏ thì kéo dài 2 tháng nữa không thể cứu cây được
Hiện nay, một số vườn đang bị ảnh hưởng của nước mặn”, ông Dương Văn Đây lo lắng.Toàn cù lao Ngũ Hiệp có hơn 1.600 hecta vườn cây sầu riêng chuyên canh
Do hệ thống kênh rạch nơi đây chằng chịt, chưa có cống đập khép kín, nên nước mặn đã tràn ngập hết các khu vực
Đặc biệt, nhiều khu vườn sầu riêng ven sông, rạch nước mặn đã thẩm thấu vào mương vườn từ 0,4-0,9 phần nghìn
Một số vườn sầu riêng không còn nước tưới có biểu hiện bị cháy lá, vàng lá.Theo nhà vườn, nếu khoảng nửa tháng sau mà không có nguồn nước ngọt thì nhiều vườn sầu riêng sẽ chết trắng
Ở thời điểm này, để cứu vườn cây, nhiều nhà vườn đã thuê sà lan chở nước ngọt từ nơi khác đến “cứu khát “ với giá từ 5 -10 triệu đồng/phương tiện (trên 150 m3 nước)
Đây là biện pháp tình thế hữu hiệu nhất trong giai đoạn cao điểm hạn mặn.“Xã Ngũ Hiệp tập trung vận động người dân một số diện tích đang cho trái thì thuê sà lan chở nước ngọt về trữ mũ bạc
Trên địa bàn xã đã vận động được 20 hộ làm rồi, một số hộ nữa đang tiếp tục liên hệ làm, đây là giải pháp tình thế thôi
Giải pháp nữa là theo dõi đo độ mặn duy trì hàng ngày và xem xét con nước từ 20 âm lịch đến 25 âm lịch nếu nước mặn dưới 1 phần nghìn thì lấy tiếp tục trữ nước”, ông Đỗ Quốc Khánh, Chủ tịch UBND xã Ngũ Hiệp cho biết.Tại các xã có diện tích cây sầu riêng lớn nhất của huyện Cai Lậy như: Tam Bình, Long Trung, Hội Xuân, Phú An, Long Tiên… cũng khan hiếm nguồn nước ngọt
Đối với các vườn sầu riêng mà chủ vườn có biện pháp dự trữ nguồn nước ngọt phun tưới thì cây còn xanh tốt!
#tìnhhìnhnướcmặn #sầuriêngnhiễmmặn #DuyQuangStore
4.43