THVL | Tiếng sét trong mưa – Trailer tập 23Quá đau đớn lẫn căm hận về cái chết ức oan của Lũ, Hiểm phanh phui tội ác của bà Hội về việc giá họa cho Bình và Lũ cùng việc giết chết bà Lành…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nông Nghiệp: https://akbarmontada.com/category/nong-nghiep