THƯƠNG LẮM TIẾNG ĐÀN TRANH – VŨ CẦN ( NHÀ THƠ ) – Nghệ Sĩ Đàn Tranh Hương Đức.☑🎼🎻Học Viên lớn tuổi ➡️đang học Đàn Tranh tại CLB Đàn Tranh Hương Đức.🎶

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu